BA / B.Com. Sem-1

પ્રવેશ અંગેની સૂચનાઓ વાંચવા અહિયાં ક્લિક કરો B.A. માં પ્રવેશ ફોર્મ ભરવા અહિયાં ક્લિક કરો B.Com. માં પ્રવેશ ફોર્મ ભરવા અહિયાં ક્લિક કરો આચાર્યશ્રી;સરકારી વિનયન અને વાણિજય કોલેજ, થરાદ